Jak vybrat bumerang

Bumerang je sportovní náčiní.

Každý typ bumerangu má určité letové vlastnosti.

Podle návodu k použití nacvičíte správnou techniku hodu.

Tréninkem a získanými zkušenostmi můžete postupně zpřesňovat letový návrat bumerangu k Vám.

Cvik dělá mistra !

Uživatelé tj. vrhači bumerangů se podle náročnosti zvládnutí techniky hodu třídí do těchto skupin:

Začátečník – může házet bumerangy se  značením Základní dovednost.

Středně pokročilý – může házet bumerangy se značením Základní dovednost, Střední dovednost.

Pokročilý vrhač – může házet bumerangy se značením Základní dovednost, Střední dovednostPokročilá dovednost.