Ochrana osobních údajů

Prodejce [Petr Pejchal INSPIRACTIVE] je ze zákona povinen chránit Osobní údaje kupujícího a neposkytovat je žádné třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterému byly prodejci poskytnuty (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

Prodejce [Petr Pejchal INSPIRACTIVE] je registrován u [Úřadu pro ochranu osobních údajů] pod registračním číslem: [00057820].

Další informace viz Obchodní podmínky.