Historie bumerangů

Bumerangy byly pravděpodobně první létající stroje na světě. Nikdo neví kdy a jak byly vlastně vynalezeny. V jejich používání nejvíce prosluli australští domorodci. Nejstarší australské domorodé bumerangy jsou staré deset tisíc let. Ovšem starší lovecké hole byly nalezeny také v jiných starodávných kulturách (Egypt, Evropa, Indie). Tvořily součást arzenálu zbraní doby kamenné.

Koori s bumerangem
Koori s bumerangem

Král Tutanchamon, slavný faraon starověkého Egypta, který zemřel před 2,000 lety, vlastnil sbírku bumerangů obou druhů, jak s přímým letem (lovecké), tak i vracející se.

Nikdo přesně neví, jak byl vracející se bumerang poprvé vynalezen. Někteří moderní tvůrci bumerangů spekulují o tom, že byl vyvinut z ploché vrhací lovecké hole. Tyto dosud užívají australští domorodci a některé jiné domorodé kmeny ve světě (např. američtí indiáni z kmene Navahů). Lovecký bumerang je velmi delikátně vyvážený a jeho výroba je těžší než u vracejícího se typu. Je pravděpodobné, že první zkušenosti se zakřivenou obloukovou letovou dráhou bumerangů měli již lovci doby kamenné, kteří se pokoušeli „vyladit“ své lovecké hole pro přímý let. V jistém bodě vývoje si někdo musel všimnout pozoruhodných rekreačních možností létající hole, která se po odhození vrací zpět. Začal historický vývoj vracejících se bumerangů …

Z jistých důvodů byly lovecké hole i vracející se bumerangy společně zachovány ve svém nejvyšším stupni vývoje australskými domorodci. A to takovou měrou, že většina lidí si spojuje bumerangy pouze s Austrálií. Lze tvrdit, že to mohlo být způsobeno díky jedinečné vhodnosti použití lovecké hole jako zbraně proti vzpřímeným kořistem (klokanům a pštrosům) v poměrně otevřené krajině. Toto tvrzení navíc podporuje i kuriózní fakt, že australští domorodci jsou jedni z mála kultur na světě, které nikdy nevyvinuly luk a šíp. Domorodí australští Aboriginé zachovali lovecké hole i bumerangy jakožto svou žijící tradici.

Aboriginé
Aboriginé

Odkaz na dobrý přehled o
vývoji bumerangů.